Τρίτη , 20 Σεπτέμβριος 2022

Αυτισμός και Παιχνίδι: Ο ρόλος του παιχνιδιού

Ειρήνη Ψαλλίδα, Λογοπεδικός, MSc , BSc, MRCSLT, Feeding and Swallowing Disorders Specialist Επιστημονικά Υπεύθυνη, «Ο Κόσμος του Λόγου»

Περισσότερα…


Πηγή