Τρίτη , 28 Μάρτιος 2023

Γήρανση πνευμόνων: Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Οι πνεύμονες του ανθρώπου αναπτύσσονται και ωριμάζουν μέχρι την ηλικία των 25, οπότε και αποκτούν τη μέγιστη λειτουργικότητά τους.

Περισσότερα…


Πηγή