Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024

Διαδικτυακό grooming: Πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά;

Ο όρος grooming χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσέγγιση ενός παιδιού από έναν ενήλικα με σκοπό την σεξουαλική αποπλάνησή του.

Τα τελευταία χρόνια σημαντικά έχει διαδοθεί και το διαδικτυακό ή online grooming, το οποίο έχει τον ίδιο σκοπό, η διαφορά όμως έγκειται στο ότι η αρχική προσέγγιση του παιδιού γίνεται διαδικτυακά. Σε αυτήν την περίπτωση ο θύτης μπορεί να προσεγγίζει τα θύματά του πολύ πιο εύκολα, γρήγορα, χωρίς να εκτεθεί σε κοινή θέα, για αυτό και το online grooming έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Τα τρία στάδια του grooming

Η διαδικτυακή αποπλάνηση του παιδιού συνήθως γίνεται σε τρία στάδια:

Προσέγγιση

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την προσέγγιση του παιδιού από τον θύτη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο θύτης παραμένει ανώνυμος, ενώ σε άλλες παριστάνει ότι είναι κάποιος άλλος, είτε συνομήλικος του παιδιού, είτε ένας γνωστός ή συγγενής.

Δημιουργία σχέση εμπιστοσύνης

Αφού κάνει την πρώτη επαφή, ο θύτης προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στο παιδί και να δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Επίτευξη στόχου

Σε αυτό το στάδιο, ο θύτης πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου του. Επιδιώκει είτε κάποια κατ’ ιδίαν συνάντηση με το παιδί με απώτερο σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση είτε του ζητά να κάνει συγκεκριμένα πράγματα σεξουαλικού περιεχομένου μέσω βίντεο ή φωτογραφιών.

Οι groomers, δηλαδή οι θύτες, προσεγγίζουν τα παιδιά  κατά κύριο λόγο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά. Κάποιοι δρουν μεμονωμένα, ενώ άλλοι μέσω κυκλωμάτων, εκτελώντας εντολές ανωτέρων επί πληρωμή.

Ωστόσο, ο θύτης δεν είναι απαραίτητα πάντα κάποιος άγνωστος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να ανήκει στο στενό περιβάλλον της οικογένειας για αυτό και οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η συμπεριφορά του παιδιού

Η συμπεριφορά του παιδιού που έχει πέσει θύμα grooming είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει κάποιες αλλαγές. Σύμφωνα με το internetmatters.org, σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ότι πριν, επιδιώκουν την απομόνωση , έχουν μεταπτώσεις στη διάθεσή τους και προσπαθούν να κρατήσουν κρυφές τις σελίδες που επισκέπτονται ή την οθόνη του υπολογιστή, όταν και οι γονείς βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Οι γονείς είναι σημαντικό να παραμείνουν ενημερωμένοι για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και να έχουν τη γενική εποπτεία σε θέματα που αφορούν το ίντερνετ, όπως τα διαδικτυακά παιχνίδι απου παίζει το παιδί, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται και τις κοινωνικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί. Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, ώστε εκείνο να νιώθει άνετα να συζητήσει μαζί τους ό,τι το απασχολεί. Τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοούνται. Τέλος, προτιμήστε να έχετε τον υπολογιστή σε κοινή θέα και συζητήστε μαζί τους για τους κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσει.


Πηγή