Κυριακή , 24 Ιανουάριος 2021

Είναι ασφαλής η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων στην εγκυμοσύνη;

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι από τις ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν σε κάθε σπίτι και μας διευκολύνουν πολύ στην καθημερινότητά μας. Τα μικροκύματα είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που χρησιμοποιείται για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία των τροφίμων και δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Άλλες πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι τα τηλέφωνα και άλλα ηλεκτρικά είδη.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την επικινδυνότητας της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις συνέπειες που έχει. Σύμφωνα με έρευνες, η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει χαμηλό βάρος γέννησης ή γενετικές ανωμαλίες, ωστόσο οι έρευνες αυτές δεν θεωρούνται επαρκείς για να αποδείξουν την άμεση σχέση μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και γενετικών ανωμαλιών. Επιπλέον, το 2016, μία έρευνα μελέτησε τη σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και στις αποβολές, οι ερευνητές όμως θεωρούν ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για ένα ασφαλές συμπέρασμα.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τον φούρνο μικροκυμάτων στην εγκυμοσύνη;

Το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσετε ότι φούρνος μικροκυμάτων παραμένει καλά κλειστός κατά τη χρήση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε κατά γράμμα  τις οδηγίες χρήσεις και ότι χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων μόνο σκεύη που επιτρέπονται.

Όπως αναφέρει και το verywellfamily.com, οι περισσότεροι ειδικοί λένε ότι είναι απόλυτα ασφαλής η χρήση φούρνου μικροκυμάτων στην εγκυμοσύνη. Εάν ωστόσο ανησυχείτε, το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε είναι, αφού βάλετε το φαγητό σας, να μεταβείτε σε άλλο δωμάτιο για όση ώρα αυτό ζεσταίνεται και ο φούρνος είναι σε λειτουργία.


Πηγή