Τρίτη , 29 Σεπτέμβριος 2020

Καλλιεργήστε τη δημιουργική ευφυΐα των παιδιών σας

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μία σύγχρονη και δυναμικά ανερχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται κυρίως στους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εσείς δεν έχετε παρά να αναζητήσετε τα μαθήματα Ρομποτικής που διαθέτει ο Όμιλος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς!

Η Ρομποτική Πουκαμισάς αποτελεί ένα καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον που στόχο του έχει να καλλιεργήσει τη δημιουργική ευφυΐα των παιδιών και να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους στα επιστημονικά πεδία του STEM (Science = Επιστήμη, Technology = Τεχνολογία, Engineering = Mηχανική, Mathematics = Μαθηματικά). Συνεργαζόμενος ακαδημαϊκά, με τους καλύτερους και πλέον έμπειρους σε αυτόν τον τομέα, ο εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισά προσφέρει στα παιδιά σας μία άρτια και πλήρη υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές, συνδυάζοντας την πληροφορική με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανολογία, δημιουργούν κατασκευές με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα ενός ανθρώπου ή ενός ζώου, αλλά και μικρές ευκολόχρηστες μηχανές, τις οποίες στη συνέχεια «προγραμματίζουν», ώστε να «εκτελούν» διάφορες ενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που ξεχωρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ρομποτική Πουκαμισάς, έναντι άλλων, αντίστοιχων προγραμμάτων, είναι ότι σε αυτό, όλοι οι μαθητές αποκτούν πολυεπίπεδη μαθησιακή οργάνωση και εξοικειώνονται άριστα με τις νέες τεχνολογίες. Ακόμη, μέσω του προγράμματος Ρομποτικής Πουκαμισάς, τα παιδιά θα είναι ικανά να λύσουν πολλά προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να συνεργάζονται και να πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει για τους εαυτούς τους, καθώς οι μαθητές εφοδιάζονται με γνώσεις και ικανότητες που θα τους είναι χρήσιμες τόσο στο σχολείο τους, όσο και στη ζωή τους γενικότερα.

03

Όλα τα παιδιά «κρύβουν» μέσα τους έναν μικρό εξερευνητή που «διψάει» για μάθηση και γνώση. Επιλέγοντας την εκπαιδευτική δραστηριότητα «Ρομποτική Πουκαμισάς», η οποία πραγματοποιείται στα Εκπαιδευτήρια Πουκαμισάς, με διάρκεια μιάμισης ώρας κάθε εβδομάδα, οι γονείς τους δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη μάθηση με το παιχνίδι και να εισαχθούν σε έναν νέο κόσμο, που είναι βέβαιο ότι θα τα «κερδίσει», αφού θα τα κάνει να μάθουν σημαντικά πράγματα με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο!


Πηγή