Κυριακή , 10 Δεκέμβριος 2023

Πώς μπορεί να αντιδράσει ένα παιδί όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του;

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέτει τα πρότυπα για την ευημερία των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

Περισσότερα…


Πηγή