Πέμπτη , 22 Σεπτέμβριος 2022

Τοκετός χωρίς ράμματα

Τοκετός χωρίς ράμματα γίνεται; Την απάντηση δίνει ο Δρ Ελευθέριος Αναστασάκης, Επιμελητης Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΙΥΑ Ναυτικό Νοσοκομειο Αθηνών- Πλωταρχης ΛΣ (ΥΙ), Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Περισσότερα…


Πηγή