Δευτέρα , 5 Δεκέμβριος 2022

5+1 συνήθειες πριν από τον ύπνο

Η χρόνια έλλειψη ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, οι καρδιαγγειακές ασθένειες και η παχυσαρκία.

Περισσότερα…


Πηγή