Πέμπτη , 4 Αύγουστος 2022

Growth Mindset ή αλλιώς νοοτροπία ανάπτυξης: Πώς να την ενισχύσετε στα παιδιά

Τι είναι η νοοτροπία ανάπτυξης, πώς μπορείτε να εντοπίσετε τη νοοτροπία του παιδιού σας και ποια νοοτροπία πιστεύετε ότι συνδέεται περισσότερο με τη θετική πειθαρχία.

Περισσότερα…


Πηγή