Σάββατο , 22 Ιούνιος 2024

Αναιμία στα παιδιά: Ο ρόλος της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ) σχετίζεται με αναιμία ή ανεπάρκεια σιδήρου στα παιδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ο Vasile Valeriu Lupu, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Φαρμακευτικής “Grigore T. Popa” στο Ιάσιο της Ρουμανίας, και οι συνεργάτες του, εξέτασαν την παρουσία αναιμίας ως συνέπεια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε 172 παιδιά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 23 από τους ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είχαν επίσης αναιμία, εμφανίζοντας μέτρια έως σημαντική συσχέτιση (r = -0,35). Οι περιπτώσεις με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είχαν επίσης σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σιδήρου ορού (F = 8,46).

«Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση συνοδεύεται από ένα βαθμό σιδηροπενίας που ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη σιδηροπενικής αναιμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αναιμία μπορεί να είναι ένα από τα σημάδια της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ειδικά στους παιδιατρικούς ασθενείς, δεν πρέπει να παραμεληθεί λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην ανάπτυξη του παιδιού και στη συνέχεια στην ενήλικη ζωή», σημειώνουν οι συγγραφείς.

«Όταν αντιμετωπίζει μια περίπτωση υποχρωμικής αναιμίας για την οποία έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να τη θεωρήσει αποτέλεσμα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης εάν ο ασθενής παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν αυτή τη γαστρεντερική παθολογία, καθώς και αν η αναιμία δεν αντιμετωπίζεται με θεραπεία με από του στόματος λήψη σιδήρου».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Diagnostics.


Πηγή