Τετάρτη , 29 Μάιος 2024

“Ασπίδα” στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές

Μην αποφεύγετε, αντιθέτως να επιδιώκετε εκείνες τις στιγμές στην εργασία σας όπου πρέπει να “στίψετε” το μυαλό να βρει λύσεις.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η εκτέλεση εργασιών που απαιτούν γνωστική διέγερση μπορεί να προστατεύσει από προβλήματα μνήμης στο μέλλον.

Σύμφωνα με την μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology, η ενεργή εμπλοκή του εγκεφάλου στο επάγγελμά σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσετε προβλήματα μνήμης και γνωστικής λειτουργίας καθώς μεγαλώνετε.

“Εξετάσαμε τις απαιτήσεις διαφόρων θέσεων εργασίας και διαπιστώσαμε ότι η γνωστική διέγερση στην εργασία κατά τη διάρκεια διαφορετικών σταδίων της ζωής (σε ηλικία 30, 40, 50 και 60 ετών) συνδέθηκε με μειωμένο κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης μετά την ηλικία των 70 ετών. Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν την αξία του να έχετε μια δουλειά που απαιτεί πιο περίπλοκη σκέψη ως έναν τρόπο για πιθανή διατήρηση της μνήμης και της σκέψης στα γηρατειά, δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, δρ. Trine Holt Edwin, από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο στη Νορβηγία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 7.000 άτομα και εξέτασαν 305 επαγγέλματα στη Νορβηγία. Εστίασαν στην μέτρηση του επιπέδου γνωστικής διέγερσης που βίωνε κάθε συμμετέχων στον ρόλο που είχε στην εργασία του.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν σύνολα δεξιοτήτων που απαιτούσαν διαφορετικές θέσεις εργασίας και τα κατηγοριοποίησαν σε τέσσερις τύπους:

  1. συνήθεις χειρωνακτικές εργασίες
  2. συνήθεις γνωστικές εργασίες
  3. μη ρουτίνας αναλυτικές εργασίες
  4. μη συνηθισμένες διαπροσωπικές εργασίες

Αν και οι συνήθεις χειρωνακτικές εργασίες περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις που παρατηρούνται συχνά στην εργασία σε εργοστάσιο, οι συνήθεις γνωστικές εργασίες περιλαμβάνουν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες όπως η τήρηση λογιστικών βιβλίων. Οι μη συνηθισμένες αναλυτικές εργασίες απαιτούν δημιουργική ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών, ενώ οι μη συνηθισμένες διαπροσωπικές εργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία σχέσεων και την παροχή κινήτρων σε άλλους. Παραδείγματα μη συνηθισμένων γνωστικών εργασιών είναι οι δημόσιες σχέσεις και ο προγραμματισμός υπολογιστών.

Με βάση τον βαθμό γνωστικής διέγερσης στην εργασία, οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες. “Η πιο κοινή δουλειά για την ομάδα με τις υψηλότερες γνωστικές απαιτήσεις ήταν η διδασκαλία. Οι πιο συνηθισμένες εργασίες για την ομάδα με τις χαμηλότερες γνωστικές απαιτήσεις ήταν οι ταχυδρόμοι και οι καθαριστές”, ανέφεραν οι ερευνητές.

Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν για την μνήμη και τη σκέψη μετά την ηλικία των 70 ετών. Μεταξύ των συμμετεχόντων με εργασίες που απαιτούσαν ελάχιστες γνωστικές απαιτήσεις, το 42% διαγνώστηκε με ήπια γνωστική εξασθένηση. Αντίθετα, μεταξύ εκείνων με θέσεις εργασίας που απαιτούσαν την υψηλότερη γνωστική διέγερση, μόνο το 27% διαγνώστηκε με ήπια γνωστική εξασθένηση.

Η ομάδα με τις χαμηλότερες γνωστικές απαιτήσεις στην εργασία είχε 66% υψηλότερο κίνδυνο ήπιας γνωστικής εξασθένησης σε σύγκριση με εκείνες με τις υψηλότερες γνωστικές απαιτήσεις στην εργασία.

“Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τόσο η εκπαίδευση όσο και η εργασία, που διεγείρουν την εγκεφαλική λειτουργία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας καριέρας, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην μείωση του κινδύνου γνωστικής εξασθένησης αργότερα στη ζωή. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων γνωστικά απαιτητικών επαγγελματικών εργασιών που είναι πιο ωφέλιμες για τη διατήρηση σκέψης και μνήμης”, είπε ο δρ. Edwin.

Πηγή: medicaldaily.com


Πηγή