Κυριακή , 2 Απρίλιος 2023

Εμμηνόπαυση πρώιμης έναρξης: Από τι κινδυνεύουν οι γυναίκες (εικόνες)

Η μέση ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης είναι τα 51 έτη, κάποιες γυναίκες ωστόσο μπαίνουν σε αυτό το στάδιο πριν τα 40 έτη, έχουν δηλαδή πρόωρη εμμηνόπαυση.

Ως εμμηνόπαυση πρώιμης έναρξης ορίζεται αυτή που ξεκινά μετά τα 40 αλλά πριν τα 45.

Ολλανδική επισκόπηση 32 μελετών σχετικά με την πρόωρη εμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση πρώιμης έναρξης, με συνολικό δείγμα 310.300 γυναίκες, κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν οι γυναίκες αυτές μελλοντικά.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση σε ηλικία 50 έως 54 ετών διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο για θανατηφόρο καρδιαγγειακό επεισόδιο σε σχέση με τις γυναίκες που μπαίνουν πριν από τα 50.

Αντίθετα, η εμμηνόπαυση πρώιμης έναρξης συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, τον οποίο οι γυναίκες μπορούν να απομακρύνουν αν φροντίσουν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρό τους, καθώς και όποιους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, η εμμηνόπαυση πριν τα 45 συνδέεται με:


Πηγή