Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024

“Καταλύτης” κατάθλιψης για τους έφηβους ο εθισμός στο Διαδίκτυο

Ο υπερβολικός χρόνος στο Διαδίκτυο προκαλεί υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και συμπτώματα κατάθλιψης στους εφήβους, σύμφωνα με μια μεγάλη διεθνή μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Derby.

Ο δρ. Hassam Waheed, από το Κολέγιο Επιχειρήσεων, Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου, συνεργάστηκε με τον δρ. Peter Macaulay, ανώτερο Λέκτορα Ψυχολογίας, και συναδέλφους τους στην Μαλαισία και την Αυστραλία σε μια μετα-ανάλυση 52 δημοσιευμένων μελετών.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Information Technology & People.

Η μελέτη εξέτασε εφήβους ηλικίας 10-19 ετών που είναι πιο επιρρεπείς στον εθισμό στο Διαδίκτυο, δεδομένου του μεταβατικού σταδίου σωματικής και ψυχολογικής ανάπτυξής τους. Διαπίστωσε ότι η ημερήσια υπνηλία που προκαλείται από το Διαδίκτυο εκτοπίζει μια σειρά από ευεργετικές για την καλή ψυχική υγεία δραστηριότητες, όπως οι καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι σωματικές ασκήσεις/αθλήματα. Αυτό με τη σειρά του επιδεινώνει τα καταθλιπτικά τους συμπτώματα.

Ο δρ. Macaulay είπε: “Ένα από τα κύρια ζητήματα που παρατηρήσαμε ήταν ότι ο χρόνος στο Διαδίκτυο είναι συχνά αδόμητος: αν και μπορεί να υπάρχουν όρια για ορισμένες χρήσεις, όπως ο χρόνος για παιχνίδια, αυτό δεν επεκτείνεται σε άλλες χρήσεις του Διαδικτύου”.

Ο δρ. Waheed πρόσθεσε: “Ζούμε σε έναν όλο και πιο συνδεδεμένο κόσμο και υπάρχουν πολλά θετικά από τη χρήση του Διαδικτύου, ειδικά για σπουδές και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η έρευνά μας υποστηρίζει τις υπάρχουσες προσπάθειες για την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις συνέπειες της αυξημένης χρήσης του Διαδικτύου και του χρόνου που αφιερώνεται σε αυτό από τους νέους ανθρώπους. Καλούμε για περαιτέρω δράση για την μεγιστοποίηση των ευκαιριών και των αλληλεπιδράσεων στην… πραγματική ζωή, εκτός Διαδικτύου”.

Οι παρεμβάσεις που προτείνουν οι ερευνητές:

  • Ενθάρρυνση καλών πρακτικών ύπνου, όπως η μη χρήση συσκευών για 90 λεπτά πριν τον ύπνο
  • Διασφάλιση ότι το άτομο δεν “τσεκάρει” τις συσκευές του κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • Ενθάρρυνση περισσότερων αλληλεπιδράσεων πρόσωπο-με-πρόσωπο στην πραγματική ζωή και όχι μέσα από οθόνες
  • Υποστήριξη πιο ενεργητικής καθημερινότητας, όπως αθλήματα και δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο

Η ομάδα υποστηρίζει επίσης τη χρήση εστιασμένου χρόνου στο Διαδίκτυο, με προκαθορισμένο χρονικό όριο και κατανεμημένο μεταξύ εργασίας/μελέτης και αναψυχής.

Ο δρ. Macaulay εξήγησε: “Τέτοιος εστιασμένος χρόνος θα ενθάρρυνε επίσης μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία μέσω της προσεκτικής κατανάλωσης”.

Επί του παρόντος, η ιατρική κοινότητα είναι διχασμένη ως προς το εάν ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί ψυχική διαταραχή. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι, με μεγαλύτερη κατανόηση των αρνητικών συνεπειών του εθισμού σε αυτό, η εν λόγω μελέτη θα βοηθήσει στην οικοδόμηση συναίνεσης, ώστε ο εθισμός στο Διαδίκτυο να αναγνωριστεί ως ξεχωριστή ψυχική διαταραχή.

Ως μέρος αυτού του έργου, οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν η χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας οδηγεί σε αποκλίνουσες συμπεριφορές στον πραγματικό κόσμο, καθώς και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να μετριάσουν τέτοιες συμπεριφορές.

Πηγή: medicalxpress.com


Πηγή