Κυριακή , 1 Οκτώβριος 2023

Οι σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Η παχυσαρκία αποτελεί απειλή για την υγεία, καθώς σχετίζεται άμεσα με ένα ευρύ φάσμα χρόνιων ασθενειών.

Γράφει ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής / Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας και Διαβήτη στο νοσοκομείο Metropolitan General, εκλεγμένο μέλος του τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Παχυσαρκίας (Ε.Χ.Ε.Π.), με εξειδίκευση στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με κλινικά σοβαρή παχυσαρκία και διαβήτη. (esurgery.gr)

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αφθονία αγαθών, ευκολία στην πρόσβαση σε αυτά και έντονη καθιστική ζωή, η παχυσαρκία έχει αναδειχθεί σε ένα πρόβλημα υγείας που δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά επηρεάζει εκατομμύρια ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα εμφάνισης, όπως πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Στην πραγματικότητα αποτελεί απειλή, καθώς σχετίζεται άμεσα με ένα ευρύ φάσμα χρόνιων ασθενειών, υπονομεύοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι η αντιμετώπισή της κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της υγείας και της μακροβιότητας.

Η συμβολή της χειρουργικής στην αντιμετώπιση της πάθησης

Με την εξέλιξη της χειρουργικής τεχνολογίας και την αποκρυστάλλωση της παθοφυσιολογίας της παχυσαρκίας, έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή της. Απευθύνονται όμως όλες οι επεμβάσεις σε κάθε παχύσαρκο ασθενή; Η απάντηση είναι πως όχι. Πριν να διενεργηθεί μια επέμβαση παχυσαρκίας, εξετάζεται αναλυτικά:

 • Το ιστορικό του ασθενή
 • Ο βαθμός της παχυσαρκίας
 • Η ηλικία και η γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενή
 • Το επιθυμητό βάρος στο οποίο στοχεύουμε
 • Πιθανές ιατρικές καταστάσεις που συνυπάρχουν με την παχυσαρκία
 • Οι διατροφικές συνήθειες του ασθενή

Αφού διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον παχύσαρκο ασθενή, γίνεται μία αναλυτική συζήτηση μαζί του σχετικά με τις διαθέσιμες χειρουργικές επιλογές που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του.

Ποιες είναι οι σύγχρονες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας;

Με ποιους τρόπους, λοιπόν, μπορεί να αντιμετωπιστεί σήμερα η παχυσαρκία; Οι πλέον σύγχρονες επεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Γαστρική πτύχωση: Η επέμβαση επιτυγχάνεται μέσω της ενδίπλωσης του στομάχου και του περιορισμού της χωρητικότητάς του. Στόχος είναι να επέλθει πρώιμος κορεσμός και να περιοριστεί η πρόσληψη τροφής.
 • Επιμήκης γαστρεκτομή (γαστρικό μανίκι/sleeve): Κατά την επέμβαση αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος του στομάχου (έως και το 85%). Μέσω της διαδικασίας αυτής επιτυγχάνεται περιορισμός της λήψης τροφής και πρόκληση ανορεξίας μέσω ορμονικών μηχανισμών.
 • Γαστρική παράκαμψη (γαστρικό bypass): Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας ενός μικρού γαστρικού θυλάκου, από τον οποίο η τροφή προωθείται στο περιφερικό λεπτό έντερο. Η διαδικασία στοχεύει στον περιορισμό της χωρητικότητας του στομάχου και της απορρόφησης θερμίδων.
 • Γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης (OAGB): Κατά την επέμβαση δημιουργείται ένας επιμήκης γαστρικός θύλακος, ο οποίος ενώνεται με το λεπτό έντερο αρκετά περιφερικά, οδηγώντας στη δυσαπορρόφηση λιπών και υδατανθράκων. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την πρόκληση ελάχιστης απορρόφησης θερμίδων.
 • Χολοπαγκρεατική εκτροπή / επέμβαση SADI-S / επέμβαση SASI: Πρόκειται για δυσαπορροφητικού τύπου επεμβάσεις. Στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση δυσαπορρόφησης θερμίδων, την οποία επιτυγχάνουν μέσω του αποκλεισμού μεγάλου τμήματος του λεπτού εντέρου.
 • Επανεγχειρήσεις παχυσαρκίας: Σε περιπτώσεις αποτυχημένων παλαιότερων τεχνικών ή επί εμφάνισης επιπλοκών, είναι δυνατή η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος μέσω τροποποιητικών επεμβάσεων (revisional surgery).

Πότε πρέπει να διενεργούνται οι σύγχρονες επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας;

H χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη μοναδική μακροπρόθεσμα αποτελεσματική θεραπεία της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας. Η επιλογή της χειρουργικής αντιμετώπισης προκρίνεται, όταν ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Έχουν προηγηθεί (ανεπιτυχώς) συντηρητικές μέθοδοι, όπως αλλαγή της διατροφής, άσκηση κλπ. αλλά το πρόβλημα παραμένει.
 • Ο ασθενής πάσχει από σοβαρό βαθμό παχυσαρκίας ή πάσχει από συνυπάρχουσα πάθηση που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του.
 • Ο ασθενής έχει κατανοήσει πλήρως τα οφέλη που ενέχει μία επέμβαση και είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές στη ζωή του μετά από αυτή.

Μην επιτρέπετε στην αναγνωρισμένη πάθηση της παχυσαρκίας να καθορίζει και να υποβαθμίζει τη ζωή σας. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από αυτήν οριστικά με ασφάλεια, μέσω καλά τεκμηριωμένων διεθνών χειρουργικών πρακτικών.


Πηγή