Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024

Ποιες σοβαρές σωματικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν οι ψυχικές διαταραχές

Μια σοβαρή ψυχική ασθένεια μπορεί να συμβάλει στην επιδείνωση της σωματικής υγείας του ατόμου, όπως διαπιστώνει μια νέα ανασκόπηση.

Τα άτομα με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις ή διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είναι πιο πιθανό για έναν ασθενή με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή να αναπτύξει διάφορες σωματικές παθήσεις παρά να έχει περισσότερες από μία ψυχικές διαταραχές.

«Τα ευρήματα μαρτυρούν την κλινική πολυπλοκότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι με σοβαρές ψυχικές ασθένειες σε σχέση με την επιβάρυνση που προκαλούν οι χρόνιες παθήσεις», κατέληξαν οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Queensland της Αυστραλίας.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από 82 προηγούμενες μελέτες για άτομα με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή και κατέληξαν σε μια ομάδα 1,6 εκατομμυρίων ατόμων με μία από αυτές τις ψυχικές ασθένειες.

Συνέκριναν αυτούς τους ασθενείς με πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είχαν κάποια ψυχική διαταραχή.

Συνολικά, το 25% των ατόμων με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή είχαν δύο ή περισσότερα σωματικά προβλήματα υγείας, ενώ το 13% είχαν τρεις ή περισσότερες παθήσεις.

Συγκριτικά, μόνο το 14% είχε δύο ή περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή έχουν 2,4 φορές περισσότερες πιθανότητες από τα ψυχικώς υγιή άτομα να έχουν δύο ή περισσότερες σωματικές παθήσεις.

Η επιβάρυνση από χρόνιες παθήσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερη στα άτομα νεότερης ηλικίας. Όσοι ήταν κάτω των 40 ετών, είχαν τετραπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων σωματικής υγείας.

Πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες πιθανώς συμβάλλουν στην κακή σωματική υγεία των ατόμων με σοβαρή ψυχική διαταραχή, δήλωσαν οι ερευνητές.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η γενετική, οι επιλογές του τρόπου ζωής και οι παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν για τα προβλήματα ψυχικής υγείας τους.

Περαιτέρω, αυτά τα σωματικά προβλήματα είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο τα άτομα με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή είναι πιο πιθανό να πεθάνουν σε νεότερη ηλικία, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Psychiatry.


Πηγή