Κυριακή , 15 Δεκέμβριος 2019
Πότε διπλασιάζεται μια επένδυση και πόσο χρόνο θέλει για να τριπλασιαστεί

Πότε διπλασιάζεται μια επένδυση και πόσο χρόνο θέλει για να τριπλασιαστεί

Θέλετε έναν εύκολο τρόπο για να δείτε πότε θα διπλασιαστεί η επένδυση που με κόπο κάνατε;

Χρησιμοποιήστε τον κανόνα του 72, διαιρέστε δηλαδή τον αριθμό 72 με τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης της επένδυσης. Παράδειγμα: αν περιμένετε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 9%, τότε θα χρειαστείτε 8 χρόνια για να διπλασιαστεί η επένδυσή σας (72/9 = 8).

Όσο για τον κανόνα του 72, αυτός προέρχεται από τον μαθηματικό τύπο τουεπιτοκίου. Οι αναλυτές μάς λένε εδώ πως ο πραγματικός αριθμός που θα έπρεπε να διαιρούμε είναι το 69, η εμπειρία έχει υποδείξει ωστόσο πως το 70 και ειδικά το 72 είναι πιο κατάλληλο για τέτοιες εκτιμήσεις, καθώς οι μονοψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης διαιρούνται καλύτερα με αυτούς τους αριθμούς.

Όσο για τον τριπλασιασμό της επένδυσης, η φόρμουλα που χρησιμοποιούν οι αναλυτές είναι ο κανόνας του 115, διαιρείς το 115 (ή το 110) δηλαδή με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Το πηλίκο είναι η εκτίμηση του χρόνου που θα χρειαστεί η επένδυση για να τριπλασιαστεί (σε χρόνια).

Αν παίρνεις ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10%, τότε θα χρειαστείς 11,5 περίπου χρόνια για τριπλασιασμό του μεγέθους της επένδυσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πηγή