Πώς θα δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις τα ανείσπρακτα ενοίκια

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα ακίνητά τους, αλλά είτε δεν εισπράττουν τα ενοίκια είτε εισπράττουν μικρότερα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2017 είχαν ανείσπρακτα ενοίκια υπάρχει τρόπος να γλιτώσουν από την Εφορία και να μη φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν έλαβαν ποτέ, και μάλιστα με συντελεστή 15% από το πρώτο ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης πάντως πρέπει να έχει λάβει νομικά μέτρα έναντι του ενοικιαστή πριν την υποβολή της δήλωσης.

Αναλυτικότερα θα πρέπει σε βάρος του μισθωτή:

  • Να έχει εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
  • Να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή
  • Να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
  • Να έχει ασκηθεί αγωγή αποβολής μισθωμάτων ή
  • Να έχει ασκηθεί αγωγή επιδίκασης μισθωμάτων.

Πριν την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει ο φορολογούμενος να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προκειμένου να καταθέσει στο αρμόδιο τμήμα εισοδήματος σχετική αίτηση που θα συμπεριλαμβάνει φωτοαντίγραφο ενός τουλάχιστον εκ των προαναφερόμενων εγγράφων και θα αναφέρονται το διάστημα και το ποσό των ενοικίων που δεν έχουν εισπραχθεί.

Η αίτηση θα πρέπει να γίνει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Αν το ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη θα πρέπει χωριστή αίτηση από τον κάθε ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσο αναφορά την δήλωση , στην πρώτη σελίδα του έντυπου Ε2 θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ειδικός κωδικός με τον αριθμό 41 ανείσπρακτα ενοίκια’’ στην σειρά που θα αναφέρεται το ακίνητο συμπληρώνοντας επίσης την διεύθυνση του ακινήτου, τον όροφο, το ΑΦΜ του ενοικιαστή, το ονομαπώνυμο του ενοικιαστή , το διάστημα που είναι ανείσπρακτα τα ενοίκια καθώς και το ποσό αυτών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αν δεν έχει γίνει η προαναφερόμενη αίτηση στην Δ.Ο.Υ ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επιλέξει τον κωδικό 41 ανείσπρακτα ενοίκια.

Στην συνέχεια μετά την οριστικοποίηση του εντύπου Ε2 το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων μεταφέρεται αυτόματα στο έντυπο Ε1 και ειδικότερα στον κωδικό 125 ή 126 αν πρόκειται για την σύζυγο ανείσπρακτα εισοδήματα της παρ 4.αρθ39 ΚΦΕ.

localStorage.clear();


Πηγή