Τρίτη , 6 Ιούνιος 2023

Έχετε μιλήσει στα παιδιά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ίσως μια καλή ευκαιρία.


Πηγή