Τετάρτη , 14 Απρίλιος 2021

Φορτωμένο πρόγραμμα παιδιών: Πόσες εξωσχολικές δραστηριότητες αντέχουν;

Διατροφή, ανεξαρτησία, εκφοβισμός, εκπαίδευση… και τώρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες.


Πηγή