Τετάρτη , 8 Απρίλιος 2020
Η παιδική παχυσαρκία χωρίζεται σε δύο «φάσεις»

Η παιδική παχυσαρκία χωρίζεται σε δύο «φάσεις»

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση International Journal of Obesity, η παιδική παχυσαρκία μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτές «φάσεις» αναλόγως με την ηλικία στην οποία εκδηλώνεται.

Οι δύο «επιδημίες», όπως χαρακτηρίζονται στο σχετικό δημοσίευμα του BBC, αφορούν σε πολύ μικρά παιδιά και εφήβους αντίστοιχα.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό αφού συνέκριναν στοιχεία που αφορούσαν στη δεκαετία του ’80 και σήμερα. Διαπίστωσαν ότι για τα μικρά παιδιά βασικό ρόλο στην εκδήλωση της παχυσαρκίας παίζει η επιρροή των γονέων, ενώ για τους εφήβους ισχυρότερη επίδραση ασκούν οι συνομήλικοι.

Βάσει των ευρημάτων αυτών, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσαν οι ερευνητές, παρατηρήθηκε ότι οι δείκτες παχυσαρκίας στις πολύ μικρές ηλικίες αυξάνονται στην υπο-ομάδα των παιδιών που έχουν παχύσαρκους γονείς, ενώ οι δείκτες για τα πολύ μικρά παιδιά που οι γονείς τους έχουν φυσιολογικό βάρος δεν έχουν μεταβληθεί αισθητά.

Αντιθέτως, οι δείκτες παχυσαρκίας σε μεγαλύτερα παιδιά (περίπου 16 ετών) φαίνεται να αυξάνονται σε ολόκληρη την ηλικιακή αυτή ομάδα.

Όπως τονίζει ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, καθηγητής Terence Wilkin από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παιδική παχυσαρκία πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες της.

Η νέα μελέτη υποδεικνύει για πρώτη φορά ότι η παιδική παχυσαρκία μπορεί να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, ανάλογα με την ακριβή ηλικία του παιδιού.

 

 

 

Πηγή: onmed.gr