Τετάρτη , 30 Νοέμβριος 2022
Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί: Συμπτώματα και θεραπεία

Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί: Συμπτώματα και θεραπεία

Οι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί αφορούν σε κλινικά σύνδρομα τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν εκδηλώσεις πυρετού και αιμορραγίας.

Γενικά, ο όρος ιογενής αιμορραγικός πυρετός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια βαριά πολυσυστηματική νόσο, κατά την οποία χαρακτηριστικά προσβάλλεται το σύστημα των αγγείων και μπορεί να παρατηρηθούν αιμορραγίες. Ορισμένοι από τους ιούς των αιμορραγικών πυρετών προκαλούν σχετικά ήπια νόσο, ενώ άλλοι προκαλούν βαριά νόσο, απειλητική για τη ζωή.

Τα αίτια τους είναι ιοί που ανήκουν σε 4 διαφορετικές οικογένειες:
Arena-ιοί
Bunya- ιοί
Νηματοϊοί ή Φιλοϊοί και
Φλαβο-ϊοί

Τα κοινά χαρακτηριστικά των ιών αυτών περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

• πρόκειται για RNA-ιούς με λιπιδικό περίβλημα
• η επιβίωσή τους στο περιβάλλον εξαρτάται από ξενιστή (έντομο ή τρωκτικό, διαφορετικό για κάθε ιό)
• ο γεωγραφική περιοχή κυκλοφορίας τους αντιστοιχεί στην περιοχή κυκλοφορίας του αντίστοιχου ξενιστή
• ο άνθρωπος συνήθως μολύνεται όταν έρχεται σε επαφή με τον μολυσμένο ξενιστή των ιών αυτών, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μετά την εκδήλωση της ασθένειας είναι δυνατή η μετάδοση της από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Σποραδικά εμφανίζονται ανθρώπινα κρούσματα αιμορραγικών πυρετών ή και επιδημίες χωρίς να είναι εύκολη η πρόβλεψή τους.

Οι ιοί που προκαλούν αιμορραγικό πυρετό ανήκουν σε περισσότερες της μιας οικογένειας ιών, το κοινό γνώρισμα των οποίων είναι ότι προκαλούν κλινικά σύνδρομα, συχνά θανατηφόρα, με εκδηλώσεις πυρετού και αιμορραγίας. Από τους ιούς αυτούς μόνο ο ιός του Κριμαϊκού αιμορραγικού πυρετού (Crimean-Congo HF) ανευρίσκεται στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η ανίχνευση οποιουδήποτε άλλου είδους ειδικότερα σε περισσότερους του ενός ασθενείς, θα πρέπει να εγείρει βάσιμες υποψίες για ηθελημένη απελευθέρωση. Λοιμώξεις από ιούς της οικογένειας των Νηματοϊών ή Φιλοϊών (όπως ο Ebola και ο Marburg), των Αρεναϊών (όπως οι Lassa και Junin), των Bunya-ιών και των Φλαβοϊών, εμφανίζουν όλες τις κλινικές εκδηλώσεις του αιμορραγικού πυρετού.

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι ασθένειες που προκαλούν αυτοί οι ιοί δεν έχουν ειδική φαρμακευτική θεραπεία, παρά μόνο υποστηρικτική αγωγή.

 

 

 

 

 

Πηγή: mothersblog.gr