Παρασκευή , 20 Μάιος 2022

Η ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών -Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας στην ΕΕ | ΥΓΕΙΑ

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη βελτίωση των ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Προτεραιότητα είναι η προστασία των παιδιών από επικίνδυνα για την υγεία τους υλικά.

Η επιτροπή εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε, στις 9 Δεκεμβρίου, έκθεση για την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση περιλαμβάνει προτάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας και διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ είναι βιώσιμα και ασφαλή.

Γιατί πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ισχύοντες κανόνες;

Η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών υιοθετήθηκε το 2009 με σκοπό να καθορίσει τις προϋποθέσεις ασφαλείας αναφορικά με γενικούς και συγκεκριμένους κινδύνους που μπορούν να παρουσιάσουν παιχνίδια για παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών (κινδύνους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις χημικές, μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των παιχνιδιών, καθώς και με την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια).

Η Κομισιόν το 2009 επικαιροποίησε ουσιαστικά τους κανόνες των παιχνιδιών για παιδιά, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις και τους νέους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτές.

Στην οδηγία ορίζονται οι προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς παιχνιδιών που πωλούνται στην ΕΕ, καθώς και η εποπτεία των εθνικών αγορών ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη διάθεση παιχνιδιών που δεν θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από 10 χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας το 2009, η Κομισιόν εξέδωσε πέρυσι έκθεση αξιολόγησης που καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, ιδίως στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων.

Με τη συγκεκριμένη έκθεση η επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου κρίνει ότι χρειάζεται άμεσα αναθεώρηση της οδηγίας του 2009, για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι.

Καλύτερη εποπτεία της αγοράς

H έκθεση ζητά τη βελτίωση της εποπτείας των εθνικών αγορών για να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων παιχνιδιών στην αγορά. Προτείνει, λοιπόν, τον έλεγχο των παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά, την επαλήθευση των εγγράφων τεκμηρίωσης των κατασκευαστών, την απόσυρση των επικίνδυνων παιχνιδιών και την επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται για την τοποθέτηση τέτοιων προϊόντων στην αγορά. Με λίγα λόγια, η επιτροπή με την παρούσα έκθεση απαιτεί αυστηρότερους ελέγχους.

Επιπλέον, τα διαδικτυακά καταστήματα καλούνται να διασφαλίσουν ότι τα παιχνίδια που πωλούνται ηλεκτρονικά έχουν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντοπίζοντας κινδύνους διαφάνειας σε σχέση με τα κριτήρια ασφαλείας των παιχνιδιών στις διαδικτυακές αγορές, οι ευρωβουλευτές απαιτούν αποτελεσματικότερο έλεγχο και στην ηλεκτρονική αγορά.

Αυστηρότερες απαιτήσεις για τις χημικές ουσίες

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ειδικές οριακές τιμές για τις χημικές ουσίες μόνο για τα παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 36 μηνών ή που μπαίνουν στο στόμα τους.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, τα όρια τιμών για πιθανά επικίνδυνες ουσίες, όπως οι νιτροζαμίνες και οι νιτροζώσιμες που αναφέρονται στην οδηγία, είναι αρκετά υψηλά.

Επιπλέον, η οδηγία εξαιρεί ορισμένα απαγορευμένα χημικά που είναι καρκινογόνα, μεταλλαγμένα ή τοξικά και αυτό πρέπει να αλλάξει, σύμφωνα με την έκθεση των ευρωβουλευτών.

Η έκθεση ζητά την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων μέσω της θέσπισης αυστηρότερων απαιτήσεων συμμόρφωσης και την ενοποίηση όλων των εφαρμοστέων ορίων για τα παιχνίδια σε μία νομοθετική πράξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα οδηγία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που καταδεικνύουν τη συνεχή ανάδειξη άγνωστων μέχρι πρότινος κινδύνων που σχετίζονται με τα παιχνίδια. Με δυναμικό τρόπο δηλαδή, η ΕΕ μπροστά στην αλματώδη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη θα πρέπει να διαθέτει ένα πλαίσιο κανόνων που να είναι πάντα επαρκές και αποτελεσματικό.

Οι συχνότεροι κίνδυνοι

  • Πνιγμός από την κατάποση μικρών τμημάτων του παιχνιδιού.
  • Μόλυνση από ακατάλληλες ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως π.χ.τα φθαλικά ή τα άλατα που χρησιμοποιούνται στα ελαστικά πλαστικά προϊόντα, των οποίων η πιθανή επικινδυνότητα δεν έχει ακόμη πλήρως διερευνηθεί.
  • Τραυματισμός από κοφτερές επιφάνειες.
  • Ηλεκτρικό ρεύμα: επικίνδυνο εάν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των 24 volt. Επίσης, πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις μπαταρίες.
  • Πρόκληση βλαβών στην ακοή. Για το λόγο αυτό οι ηχητικές εκπομπές απαγορεύεται να ξεπερνούν τα 125 ντεσιμπέλ.
  • Επιληπτικές κρίσεις που μπορεί να προκληθούν από φωτεινές εκπομπές. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι φώτα που αναβοσβήνουν σε χώρο με χαμηλό φωτισμό.

Η έκθεση αναμένεται να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ιανουαρίου 2022.


Πηγή