Πέμπτη , 24 Ιούνιος 2021

Το υπερηχογράφημα σύμμαχος της μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού

Ένα, άγνωστο σε πολλές Ελληνίδες, θέμα αναδύεται από τις μελέτες για τον καρκίνο του μαστού, και αναδεικνύεται την ίδια στιγμή που εμφανίζεται ένα νέο είδος απεικονιστικής εξέτασης του μαστού, αυτή του αυτοματοποιημένου υπερηχογραφήματος.

Με τον συγκεκριμένο καρκίνο να αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες -χαρακτηριστικά, καταγράφονται περίπου 500.00 νέα κρούσματα κάθε χρόνο- γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες από την πολιτεία και την ιατρική κοινότητα να υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στον γυναικείο πληθυσμό για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων. Είναι γνωστό άλλωστε, και τονίζεται επανειλημμένως, ότι με την έγκαιρη διάγνωσή του, προσφέρεται καλύτερη πρόγνωση, μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η δρ. Αθηνά Βούρτση, ειδική ακτινοδιαγνώστρια μαστού και Γ.Γ. της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού, υπογραμμίζει όμως έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια, αυτόν της πυκνότητας του μαστού. Η σημασία της πυκνότητας υπήρξε υποτιμημένη μέχρι πρόσφατα και δεν τύγχανε της απαραίτητης προσοχής στον διαγνωστικό τομέα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι γυναίκες με αυξημένη πυκνότητα μαστού έχουν μέχρι και 6 φορές περισσότερες πιθανότητες για εμφάνιση του αντίστοιχου καρκίνου, ενώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην έγκαιρη διάγνωσή του σε αρχικό στάδιο. Η μέση Ελληνίδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, δεν είναι δυστυχώς επαρκώς ενημερωμένη για τον σημαντικό ρόλο της πυκνότητας του μαστού.

Η κύρια εξέταση για την διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η γνωστή μαστογραφία, που όμως συναντά προβλήματα όταν πρόκειται για έναν πυκνό μαστό. Αυτά τα προβλήματα έρχεται να αντιμετωπίσει και να λύσει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το Αυτοματοποιημένο Υπερηχογράφημα Μαστού (Automated Breast Ultrasound-ABUS). Είναι μια νέα τεχνολογία της GE Healthcare, που υπερτερεί έναντι των απλών υπερήχων, καθώς πρόκειται για τυποποιημένη εξέταση, που γίνεται αυτόματα και προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση και μελέτη του μαστού. Με αυτόν τον τρόπο είναι πλέον ορατές βλάβες που δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν με τη μαστογραφία, ή με ένα απλό υπερηχογράφημα, ενώ η εξέταση μπορεί να μελετηθεί ξανά και ξανά, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία της εξεταζόμενης.

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, η συγκεκριμένη εξέταση αυξάνει ως και 55% -πάντα συνδυαστικά με τη ψηφιακή μαστογραφία- την πιθανότητα εντοπισμού διηθητικών τύπων καρκίνου του μαστού. Η τεχνολογία ABUS είναι χωρίς ακτινοβολία, η εξέταση διαρκεί 15 μόλις λεπτά και η ποιότητα των εικόνων που λαμβάνονται είναι υψηλή, επιτρέποντας λεπτομερή και ολοκληρωμένο έλεγχο και ανάλυση.

Παρά, όμως, τις εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, που μπορούν να αποδειχτούν σωτήριες, μακροπρόθεσμα και πιο συνολικά, καθοριστικής σημασίας είναι η ύπαρξη ενός ενιαίου, προληπτικού, πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, με ταυτόχρονη πρόβλεψη για την πιστοποίηση των υπαρχόντων διαγνωστικών κέντρων. Με αυτόν τον τρόπο και οι γυναίκες θα ενημερώνονται ολοκληρωμένα και έγκυρα και, το σημαντικότερο, θα τους παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.


Πηγή