Πέμπτη , 30 Νοέμβριος 2023
Πνευμονική Υπέρταση: Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε σκεύασμα της Actelion

Πνευμονική Υπέρταση: Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε σκεύασμα της Actelion

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του Selexipag (Uptravi) στην Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του American College of Cardiology (ACC) 2015. Όπως έγινε γνωστό, το σκεύασμα, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης συμβάματος νοσηρότητας / θνητότητας κατά 40% έναντι του εικονικού φαρμάκου, ενώ ταυτόχρονα, βελτίωσε τη μακροπρόθεσμη έκβαση των ασθενών που λάμβαναν ήδη συνδυαστική θεραπεία ERA και PDE-5i, μονοθεραπεία με ERA ή PDE-5i καθώς ακόμα και την έκβαση νέων ασθενών χωρίς υποκείμενη θεραπεία.

Ειδικότερα, η Actelion Ltd παρουσίασε τα κύρια δεδομένα από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του selexipag προερχόμενα από την πιλοτική μελέτη φάσης ΙΙΙ, GRIPHON, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC) στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι το υπό διερεύνηση φάρμακο selexipag μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης συμβάματος νοσηρότητας / θνητότητας κατά 40% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (p <0,0001) σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ). Η παρουσίαση έγινε από την Vallerie McLaughlin MD, Διευθύντρια του Pulmonary Hypertension Program, Division of Cardiovascular Medicine του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, της μελέτης GRIPHON.

Σε αυτήν την πιλοτική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο καθοδηγούμενη από συμβάματα μελέτη, 1.156 ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε εικονικό φάρμακο είτε selexipag σε αναλογία 1:1. Οι ασθενείς παρέμειναν σε θεραπεία για διάστημα έως 4,3 χρόνια, με διάμεση διάρκεια έκθεσης τις 63,1 εβδομάδες για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=582) και τις 70,6 εβδομάδες για την ομάδα που λάμβανε selexipag (n=574).

Κατά την εισαγωγή στη μελέτη, το 80% των ασθενών λάμβαναν ήδη θεραπεία για ΠΑΥ, με το 15% αυτών να λαμβάνει μονοθεραπεία με ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA), το 32% μονοθεραπεία με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5i) και το 33% συνδυασμό ERA και PDE-5i. Κατά την έναρξη, το 47% των ασθενών ήταν σε λειτουργικό στάδιο I/II κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το 53% σε λειτουργικό στάδιο III / IV.

Η Δρ. McLaughlin σχολίασε τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ACC: «Δεδομένου ότι είναι η πρώτη καθοδηγούμενη από συμβάματα μελέτη με φάρμακο που στοχεύει στην οδό της προστακυκλίνης, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα, αναμένονταν με ανυπομονησία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε περίπτωση που το selexipag εγκριθεί, πολλοί περισσότεροι ασθενείς με ΠΑΥ θα μπορούν να λάβουν έγκαιρα μια από του στόματος θεραπεία που στοχεύει σε αυτήν την οδό και προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη.

Επιπρόσθετα, ένα βασικό σημείο – κλειδί είναι το όφελος που παρουσιάζεται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή για την ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ήδη συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή από την έναρξη της μελέτης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ
Η μείωση του κινδύνου εμφάνισης συμβάματος νοσηρότητας/θνητότητας ήταν σταθερή σε όλες τις βασικές υποομάδες-ανεξάρτητη δηλαδή ηλικίας, φύλου, αιτιολογίας ΠΑΥ, λειτουργικού σταδίου με βάση την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ανεξάρτητης υπάρχουσας υποκείμενης θεραπείας, συμπεριλαμβάνοντας έτσι ασθενείς που λάμβαναν selexipag ως επιπρόσθετη αγωγή στη θεραπεία συνδυασμού ERA με PDE-5i.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ανεκτικότητα του selexipag στη GRIPHON ήταν σύμφωνη με αυτή άλλων θεραπειών που στοχεύουν στην οδό της προστακυκλίνης.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν πιο συχνά (> 5%) με το selexipag σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, κατά τη διάρκεια της μελέτης, ήταν κεφαλαλγία, διάρροια, πόνος στο σαγόνι, ναυτία, μυαλγία, εμετός, πόνος στα άκρα, και έξαψη.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, το ποσοστό των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών, χωρίς να έχει υπάρξει εμφάνιση συμβάματος νοσηρότητας /θνητότητας ήταν 14% για την ομάδα του selexipag και 7% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Η Actelion έχει υποβάλλει φάκελο για έγκριση κυκλοφορίας για το selexipag τόσο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) όσο και στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και η διαδικασία εξέτασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2014, η Actelion υπέβαλλε το φάκελο καταχώρισης για το selexipag τόσο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) όσο και στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και η διαδικασία εξέτασης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η υποβολή του φακέλου καταχώρισης σε άλλες Αρχές Υγείας συνεχίζεται με την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία,την Νέα Ζηλανδία, την Ελβετία και τον Καναδά.

ΣXETIKA ME TO SELEXIPAG

To SELEXIPAG, το οποίο αρχικά ανακαλύφθηκε και συντέθηκε από την Nippon Shinyaku, είναι ένας ισχυρός, από του στόματος, εκλεκτικός αγωνιστής του υποδοχέα IP της προστακυκλίνης.

To SELEXIPAG και ο κύριος μεταβολίτης του στοχεύουν εκλεκτικά τον υποδοχέα προστακυκλίνης (ονομάζεται επίσης IP υποδοχέας). Ο ΙΡ υποδοχέας είναι ένας από τους 5 τύπους υποδοχέων για τα προστανοειδή. Η προστακυκλίνη ενεργοποιεί τον υποδοχέα IP προκαλώντας αγγειοδιαστολή και αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων. Σε προκλινικά μοντέλα, η εκλεκτική διέγερση του υποδοχέα ΙΡ έχει δείξει ότι διατηρεί την αποτελεσματικότητα και μειώνει τον κίνδυνο των παρενεργειών που προκαλούνται από την ενεργοποίηση των άλλων υποδοχέων για τα προστανοειδή , όπως είναι οι υποδοχείς EP1 και EP3.

Το selexipag αξιολογήθηκε κατά το παρελθόν σε μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙ, όπου 43 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 3:1 και έλαβαν selexipag ή εικονικό φάρμακο παράλληλα με αναστολέα PDE-5 ή/και ERA.

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (ΠΑΥ)

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και τους πνεύμονες του πάσχοντα. Τα συμπτώματα της ΠΑΥ δεν είναι συγκεκριμένα και μπορεί να ποικίλουν από ήπια δυσκολία στην αναπνοή και κόπωση κατά τις καθημερινές δραστηριότητες, έως συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και σοβαρούς περιορισμούς στη δυνατότητα άσκησης, και εν τέλει μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Η ΠΑΥ είναι μία ομάδα στην ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ). Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την ιδιοπαθή ΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και ΠΑΥ που προκαλείται από παράγοντες που περιλαμβάνουν νοσήματα του συνδετικού ιστού, λοίμωξη HIV και συγγενή καρδιοπάθεια.
Τη τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της ΠΑΥ, παράλληλα με την ανάπτυξη θεραπευτικών οδηγιών και νέων θεραπειών. Τα φάρμακα που στοχεύουν απευθείας στην παθογένεια της ΠΑΥ είναι οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERAs), τα ανάλογα προστακυκλίνης και οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Οι θεραπείες της ΠΑΥ έχουν αλλάξει την πρόγνωση για τους ασθενείς με ΠΑΥ, από βελτίωση των συμπτωμάτων στην ανοχή της άσκησης πριν από 10 χρόνια, σε καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου σήμερα. Οι περισσότερες γνώσεις για τη νόσο και οι οδηγίες που βασίζονται σε δεδομένα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών έχουν τονίσει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, στοχευμένη αγωγή και θεραπεία συνδυασμού.

(Τα ποσοστά επιβίωσης για τους ασθενείς με ΠΑΥ είναι απαράδεκτα χαμηλά και η ΠΑΥ παραμένει μια ανίατη νόσος.)

h95 exterior 15 highres

 

 

 

Πηγή: onmed.gr