Τετάρτη , 29 Μάιος 2024
Τα γονίδια του πρωτόγονου ανθρώπου συμβάλλουν στην εμφάνιση παχυσαρκίας

Τα γονίδια του πρωτόγονου ανθρώπου συμβάλλουν στην εμφάνιση παχυσαρκίας

Είμαστε περισσότερο επιρρεπείς λόγω της υπερπροσφοράς τροφής

Η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο είδος δεν πρόλαβε να παρακολουθήσει τις ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις των τελευταίων 10.000 ετών και να προσαρμοστεί γενετικά.

Η γενετική εξέλιξη των ειδών είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου ανάλογα με τις διαμορφούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να βοηθήσει ένα είδος να προσαρμοστεί και να επιβιώσει σε αυτές.
Οι ραγδαίες πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν με την ανακάλυψη της γεωργίας πριν από 10.000 χρόνια και τη βιομηχανική επανάσταση πριν από περίπου 200 χρόνια δεν επέτρεψαν στο ανθρώπινο είδος να προσαρμοστεί γενετικά.

Έτσι, ο άνθρωπος κουβαλάει ακόμα τα γονίδια του πρωτόγονου εκείνου ανθρώπου, ο οποίος έζησε σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα της τροφής ήταν σημαντικά μικρότερη, ενώ παράλληλα η εξασφάλιση της τροφής απαιτούσε την καταβολή σημαντικής φυσικής δραστηριότητας. Τα παρόντα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά έρχονται σε αντίθεση με τις τότε συνθήκες διαβίωσης του ατόμου, με το ανθρώπινο είδος να παραμένει ίδιο γενετικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ο άνθρωπος είναι περισσότερο επιρρεπής στην εμφάνιση παχυσαρκίας λόγω της υπερπροσφοράς τροφής και της σημαντικής μείωσης της φυσικής δραστηριότητας στην σύγχρονη κοινωνία, οι οποίες συνοδεύονται από την ταυτόχρονη παρουσία ενός γενετικού προφίλ που έχει την τάση να αποθηκεύει την περίσσεια ενέργειας με σκοπό τη μελλοντική χρήση της σε περιόδους ανεπάρκειας, οι οποίες στη σύγχρονη κοινωνία δεν υπάρχουν.

Πηγή: neadiatrofis.gr