Κυριακή , 14 Απρίλιος 2024

Αυλαία για την 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), που διοργάνωσε το υπουργείο Εργασίας. Από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, περισσότερες από 150 κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί εργαζομένων από όλη την Ελλάδα, βρέθηκαν, για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας συγχρόνως στο ευρύ κοινό τη δυναμική της Κοινωνικής Οικονομίας.

Στη διάρκεια της έκθεσης, οι φορείς ΚΑΛΟ μοιράστηκαν εμπειρίες και προβληματισμούς, αντάλλαξαν απόψεις και τεχνογνωσία, συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση, την επικοινωνία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τις δυνατότητες εξέλιξης της επιχείρησής τους τόσο σε ελληνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, τα κοινωνικά εγχειρήματα ενημερώθηκαν από την Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις υποστηρικτικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι επισκέπτες γνώρισαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών εργαζομένων, το περιεχόμενο της κοινωνικής οικονομίας, τη συμβολή της στο οικονομικό οικοσύστημα και το οικονομικό και κοινωνικό όφελος που προσφέρει.

Η 1η έκθεση ΚΑΛΟ πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση–ΕΣΠΑ». Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η Δια Βίου Μάθηση, η ευαισθητοποίηση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

localStorage.clear();


Πηγή