Τρίτη , 6 Ιούνιος 2023

Αυξήθηκε το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2016

Στο 52,4% αυξήθηκε το ποσοστό απασχόλησης – το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 15-64 ετών που εργάζονται – στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2016 από 52,1% στο δεύτερο τρίμηνο και 51,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το ποσοστό της απασχόλησης είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, το οποίο αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2016 στο 65,5% από 65,3% στο δεύτερο τρίμηνο.

Το ποσοστό απασχόλησης των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε στο 67% από 66,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ προήλθε από την απασχόληση των γυναικών, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας στο 59,4%, ενώ το ποσοστό των ανδρών έμεινε σταθερό στο 74,7%.


Πηγή