Παρασκευή , 1 Μάρτιος 2024

Βελτιώσεις για τις εταιρείες που εντάσσονται στον Πτωχευτικό Κώδικα προτείνουν οι ΑΝ.ΕΛ.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο προτεινόμενο πτωχευτικό δίκαιο, κατέθεσε ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ, Δημήτρης Καμμένος, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τόνισε ότι πρέπει να εξετασθεί σε ποιους φορείς πρέπει να δώσουμε την δεύτερη ευκαιρία και ποιοι είναι αυτοί που πιθανόν δυνητικά θα υπαχθούν στο πτωχευτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά: κατά την δεκαετία 2004 – 2014 εκδίδονταν 1.061 πτωχευτικής διαδικασίας αποφάσεις, κατά μέσο όρο, από τις οποίες έγιναν δεκτές 914 (86% επί του συνόλου) και κηρύχθηκαν 557 πτωχεύσεις. Ως προς τη νομική μορφή των εταιρειών, οι οποίες πήγαν στον πτωχευτικό κώδικα, το 42% ήταν ατομικές επιχειρήσεις, 11% προσωπικές ομόρρυθμες – ετερόρρυθμες εταιρείες, ενώ το 47% αφορούσε κεφαλαιουχικές εταιρείες, ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ, ιδιωτικές.

Έτσι, συνάγεται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιούνται στον τομέα του χοντρικού εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, των επισκευών σε ποσοστό σχεδόν 46%.

«Βλέπουμε λοιπόν, κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά σχεδόν 50% και από αυτές, το 45% να είναι εταιρείες στο χρονικό εμπόριο, τη λιανική, την επισκευή μηχανοκίνητων, με μέσο όρο στο 65% είναι η μεταποίηση και με μέσο όρο 12% είναι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης» εξήγησε ο κ. Καμμένος, προτείνοντας να υπάρξει διακριτή διαφορά φυσικού προσώπου οφειλέτη και επιχειρηματία και συμπερίληψη και των υπόλοιπων, πλην των προσωπικών εταιρειών.

Επίσης, ο κ. Καμμένος προτείνει την παύση του αξιόποινου των πράξεων του οφειλέτη για τον οποίο υπάρχει απόφαση ότι δεν έχει κάνει δόλια πτώχευση, οι οποίες σχετίζονται με την επιχείρηση που πτώχευσε.


Πηγή