Παρασκευή , 19 Απρίλιος 2024

Διευκρινήσεις για τα Σχέδια βελτίωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε διευκρινήσεις σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφει ο γ.γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, όσοι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα έχουν υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται, πρέπει να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Όσοι Νέοι Αγρότες είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 4.1 χωρίς να απαιτείται να προσκομίσουν κάποια βεβαίωση από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Αντίθετα, όσοι δεν είναι ενταγμένοι ως Νέοι Αγρότες, οφείλουν να προσκομίσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

Σε ότι έχει να κάνει με την αγορά ελκυστήρα, στην εγκύκλιο αναφέρεται πως «δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα σε περίπτωση που στην εκμετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας)».

localStorage.clear();


Πηγή