Σάββατο , 4 Φεβρουάριος 2023

ΔΥΠΑ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ, καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών των δύο φορέων, με στόχο την αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης πολιτικής τους, σε όφελος της κοινωνίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, το πλαίσιο της συνεργασίας αφορά σε θέματα και αντικείμενα, όπως:

  • Την υλοποίηση ερευνητικών και μελετητικών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με έμφαση στους τομείς της καταπολέμησης της ανεργίας, των διακρίσεων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και των υπαλλήλων των φορέων.
  • Την ανταλλαγή πληροφόρησης και βέλτιστων πρακτικών ως προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
  • Τη διοργάνωση σχετικών επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων.
  • Τη συγγραφή μελετητικών εκθέσεων και συγγραμμάτων, με συμμετοχή στελεχών των δύο φορέων.
  • Την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΥΠΑ, την ανάδειξη των προγραμμάτων, υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής πολιτικής και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

Πηγή