Δευτέρα , 8 Αύγουστος 2022

ΕΕ: Ψάχνει τρόπους για τον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας

Τρόπους για τον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας αναζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τους διεθνείς εταίρους τρόπους για να μπει «φρένο» στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής προσωρινών ανωτάτων ορίων τιμών.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τους διεθνείς εταίρους τρόπους για τον περιορισμό των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας εισαγωγής προσωρινών ανωτάτων ορίων τιμών εισαγωγής όπου χρειάζεται», αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στα συμπεράσματα που υιοθέτησαν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες, για το θέμα της ενέργειας.

Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής: Ισχυρότερη και πιο ικανή ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Σύνοδος Κορυφής: Τι περιλαμβάνει η απόφαση για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο -Η εξαίρεση για την Ουγγαρία

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όπου είναι δυνατόν και προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον νησιωτικό χαρακτήρα ορισμένων κρατών μελών.

Επιπλέον, αιτείται την ολοκλήρωση και βελτίωση της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας επενδύοντας και ολοκληρώνοντας υποδομές για υφιστάμενα και νέα έργα, συμπεριλαμβανομένων LNG και μελλοντικών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και έτοιμου για υδρογόνο σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών κρατών μελών.

ΕΕ: Πρέπει να βελτιωθεί η ετοιμότητα για πιθανές μεγάλες διακοπές του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει ταχέως τις προτάσεις της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων REPowerEU.

Επισημαίνεται ότι «σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, θα πρέπει να βελτιωθεί η ετοιμότητα για πιθανές μεγάλες διακοπές του εφοδιασμού και η ανθεκτικότητα της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ, ιδίως μέσω της ταχείας συμφωνίας για διμερείς συμφωνίες αλληλεγγύης και ενός συντονισμένου ευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι μεγάλες διακοπές του εφοδιασμού μετριάζονται.

«Η πλήρωση της αποθήκευσης πριν από τον επόμενο χειμώνα θα πρέπει να επιταχυνθεί», αναφέρουν στα συμπεράσματά τους οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι τη συμφωνία για την αποθήκευση φυσικού αερίου και ζητούν την ταχεία εφαρμογή της.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την έκθεση ACER και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει ταχέως τις εργασίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των τιμών του φυσικού αερίου σε αυτήν – ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη να αντέξει μελλοντική υπερβολική αστάθεια των τιμών .


Πηγή