Σάββατο , 21 Μάιος 2022

Εκπίπτουν από το αφορολόγητο δωρεές σε κόμματα και πολιτικούς

Ακάθεκτη προχωρά η κυβέρνηση στην εφαρμογή των διατάξεων που αφορά τις δωρέες σε κόμματα και πολιτικούς.

Σύμφωνα με τις άρθρο 1, παράγραφος 7, του νόμου 4304 του 2014 το ποσό της ετήσιας δαπάνης ενός φορολογούμενου για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων εκπίπτει ολόκηρο από το φορολογητέο εισόδημα, αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» της Κυριακής. Το ποσό της έκπτωσης μπορεί να φτάσει έως και τις 20.000 ευρώ.

Το ποσό της ετήσιας δαπάνης ενό φορολογούμενου για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων και αιρετών βουλευτών και ευρωβουλευτών εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της έκπτωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και 5.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από κυβερνητική εντολή, πρόσθεσε τους νέους κωδικούς 055-056 στον πίνακα 7 του νέου εντύπου Ε1 της φετινής δήώσης φορολογίας εισοδήματος. Στην ουσία οι βουλευτές επωφελούνται καθώς δεν θα φορολογούνται για τα ποσά των αποζημιώσεών τους τα οποία διαθέτουν για τα πολιτικά κόμματα στα οποία ανήκουν αλλά και για τα ποσά τα οποία μπορεί να διαθέτουν για τους εαυτούς τους. Για τα ποσά αυτά δεν θα πληρώνουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αναφέρει το ρεπορτάζ.


Πηγή