Δευτέρα , 8 Μάρτιος 2021

Θρήνος στην κηδεία του 52χρονου επιχειρηματία Αλέξανδρου Σταματιάδη

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στην Άνδρο στον 52χρονο επιχειρηματία Αλέξανδρο Σταματιάδη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στο σπίτι του στην Κηφισιά τη Μεγάλη Δευτέρα.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον Ιερό Ναό Θεοσκεπάστου στη Χώρα της Άνδρου, το νησί από το οποίο καταγόταν ο άτυχος επιχειρηματίας.

Η μητέρα του στον επικήδειό της αποχαιρέτισε το γιο της χαρακτηρίζοντας τον «σωστό παράδειγμα όλης της οικογένειας».

Êçäåßá ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÁëÝîáíäñïõ ÓôáìáôéÜäç óôçí ¶íäñï ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áðñéëßïõ 2018. Ï 52÷ñïíïò ðïõ êáôÝëçîå Ýðåéôá áðü 19 çìÝñåò íïóçëåßáò óôç ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Ã. ÃåííçìáôÜò", åß÷å ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá áðü ëçóôÝò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí ÊçöéóéÜ.  (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

Êçäåßá ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÁëÝîáíäñïõ ÓôáìáôéÜäç óôçí ¶íäñï ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áðñéëßïõ 2018. Ï 52÷ñïíïò ðïõ êáôÝëçîå Ýðåéôá áðü 19 çìÝñåò íïóçëåßáò óôç ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Ã. ÃåííçìáôÜò", åß÷å ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá áðü ëçóôÝò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí ÊçöéóéÜ.  (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

Êçäåßá ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÁëÝîáíäñïõ ÓôáìáôéÜäç óôçí ¶íäñï ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áðñéëßïõ 2018. Ï 52÷ñïíïò ðïõ êáôÝëçîå Ýðåéôá áðü 19 çìÝñåò íïóçëåßáò óôç ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Ã. ÃåííçìáôÜò", åß÷å ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá áðü ëçóôÝò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí ÊçöéóéÜ.  (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

Êçäåßá ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÁëÝîáíäñïõ ÓôáìáôéÜäç óôçí ¶íäñï ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áðñéëßïõ 2018. Ï 52÷ñïíïò ðïõ êáôÝëçîå Ýðåéôá áðü 19 çìÝñåò íïóçëåßáò óôç ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Ã. ÃåííçìáôÜò", åß÷å ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá áðü ëçóôÝò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí ÊçöéóéÜ.  (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)
Γιάννης Βρούτσης
Êçäåßá ôïõ åðé÷åéñçìáôßá ÁëÝîáíäñïõ ÓôáìáôéÜäç óôçí ¶íäñï ôçí ÊõñéáêÞ 22 Áðñéëßïõ 2018. Ï 52÷ñïíïò ðïõ êáôÝëçîå Ýðåéôá áðü 19 çìÝñåò íïóçëåßáò óôç ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Ã. ÃåííçìáôÜò", åß÷å ôñáõìáôéóôåß óïâáñÜ ôç ÌåãÜëç ÄåõôÝñá áðü ëçóôÝò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí ÊçöéóéÜ.  (EUROKINISSI/ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)
Νικόλαος Γλίξμπουργκ

localStorage.clear();


Πηγή