Δευτέρα , 27 Μάιος 2024

Μειώνεται κατά 100 εκατ. ευρώ ο ELA

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε σήμερα τη μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών κατά 100 εκατ. ευρώ, μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας ELA.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,2 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ η μείωση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.


Πηγή