Κυριακή , 18 Απρίλιος 2021

Μόλις 914 συνεπείς επιχειρήσεις πληρώνουν το 40% των φόρων

Μόλις 914 επιχειρήσεις, σε σύνολο τουλάχιστον 220.000, στην Ελλάδα βαρύνονται με το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Επίσης, στους 3.970 μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας απασχολούνται πάνω από 780.000 εργαζόμενοι , δηλαδή περισσότερο από το 44% του συνολικού αριθμού των ιδιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Αυτά τα δύο στατιστικά ευρήματα αρκούν για να αποδείξουν ότι τόσο τα φορολογικά έσοδα όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές εξαρτώνται από εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.

Έτσι, όμως αυξάνεται παράλληλα, και ο κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα , καθώς τυχόν αποφάσεις τους για μετεγκατάσταση ή αναβολή επενδυτικών σχεδίων, όπως και σχέδια φοροαποφυγής, μπορεί να αποτυπωθούν άμεσα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού .Ήδη από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα προκύπτει ότι το 70% των εταιρειών εμφανίζει είτε ζημιές είτε οριακά κέρδη που δεν ξεπερνούν τις 8.000-10.000 ευρώ τον χρόνο.


Πηγή