Δευτέρα , 19 Απρίλιος 2021

Να σταματήσουν τα παιχνίδια με τις τράπεζες

Η εξυγίανση και η ανασύνταξη του τραπεζικού συστήματος είναι η βασικότερη προϋπόθεση για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν επιβαρυνθεί συνολικά με 60 δισ. ευρώ, τα 44 δισ. υπό τη μορφή δανείου και 16 δισ. υπό τη μορφή του αναβαλλόμενου φόρου.

*Του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Σήμερα, ωστόσο, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βρίσκεται ουσιαστικά ακέφαλο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα στελέχωσης της Διοίκησής του.

Επιπλέον, μετά τις τελευταίες αλλαγές στη σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου, η ελληνική συμμετοχή είναι μειοψηφική, αφού Έλληνες είναι πλέον τέσσερα από τα εννέα μέλη. Διοικητική κρίση αντιμετωπίζουν και οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, η Εθνική και η Πειραιώς, την ώρα που εκκρεμούν σημαντικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στο μέτωπο των κόκκινων δανείων.

Η προβληματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην επιμονή των δανειστών για έλεγχο των διοικήσεων των τραπεζών, με το επιχείρημα ότι έτσι θα διασφαλιστεί η αποπολιτικοποίηση, θα ενισχυθεί η διαφάνεια και οι διοικητικές ικανότητες των ηγεσιών. Αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα, όμως, είναι να συντηρείται μια εκκρεμότητα, η οποία πλήττει θανάσιμα την αξιοπιστία των τραπεζών και υπονομεύει την προσπάθεια για τη σταθεροποίηση του συστήματος.

Επιπλέον, δημιουργείται ο κίνδυνος να περάσει ο έλεγχος ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής οικονομίας στα χέρια ξένων funds με ευκαιριακή και βραχυπρόθεσμη επενδυτική παρουσία στη χώρα.

Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και των δανειστών, απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενους, να δοθεί τέλος στη διελκυστίνδα για τον έλεγχο των τραπεζών. Θα πρέπει να οριστούν άμεσα διοικήσεις και να προχωρήσουν ταχύτατα οι κινήσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αποκλειστικό γνώμονα τη σταθεροποίηση του συστήματος και την ανάκτηση του ρόλου του, ως βασικού πυλώνα στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος


Πηγή