Δευτέρα , 19 Σεπτέμβριος 2022

Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Από τις αρχές του χρόνου, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια ασφαλισμένοι θα πρέπει να κλείσουν τις εκκρεμότητες για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017, οι οποίες θα υπολογιστούν εκ νέου μέσα στις επόμενες εβδομάδες με βάση τα κέρδη του 2016.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα «Παραπολιτικά», θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018, οι οποίες θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τα κέρδη του 2016 για να «διορθωθούν» στη συνέχεια με βάση τα κέρδη του 2017. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες από το γεγονός ότι από το νέο έτος στα φορολογητέα κέρδη θα προστίθεται και το 85% των ασφαλιστικών εισφορών που βεβαιώθηκαν, προκειμένου να προκύψει η βάση υπολογισμού.

Όπως εξηγεί το ρεπορτάζ, αρχικά θα ληφθούν υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές του 2016 και στη συνέχεια η βάση υπολογισμού των εισφορών θα «διορθωθεί».

localStorage.clear();


Πηγή