Τρίτη , 28 Σεπτέμβριος 2021

Παρατείνεται η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών


Την παράταση, λόγω κορονοϊού, των διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά και την παράταση της προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου […]

Πηγή