Σάββατο , 15 Ιούνιος 2024

Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος για Κάρολο Παπούλια: Ενας άνδρας που σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδα | ΚΟΣΜΟΣ

Ως «ένα πολιτικό άνδρα που σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας» χαρακτήρισε Κάρολο Παπούλια, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος.

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος τόνισε επίσης σε συλλυπητήρια επιστολή «την εν γένει προσφορά του προς το Παλαίφατο, Αποστολικό και Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αλεξανδρείας».

«Μετά συγκινήσεως ἐνθυμούμεθα ὅτε τὸ 2006 κατὰ τὰ ἐπίσημα ἐγκαίνια τοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Οἴκου, παρέστη ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁποίαν ἰδιαιτέραν τιμὴν καὶ λαμπρότητα προσέδωκε ἡ παρουσία τοῦ ἀειμνήστου Καρόλου Παπούλια!

Προσευχόμεθα ἐκτενῶς ὅπως ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου κατατάξη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων, ὑμῖν δὲ καὶ τοῖς φιλτάτοις ὑμῶν τέκνοις, ἀποστείλῃ πλουσίαν τὴν παρηγορίαν του.

Εἵη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία!», κατέληξε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας.


Πηγή