Τρίτη , 23 Απρίλιος 2024

Πλακιωτάκης από Βρυξέλλες: «Η πρόταση για καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα πρέπει να προωθεί εφικτές λύσεις» | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για τη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, στις θαλάσσιες μεταφορές, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

«Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν μια κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, και ως εκ τούτου η αποτελεσματική και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπων έντασης των ναυτιλιακών καυσίμων σε άνθρακα που προωθεί η πρόταση FuelEU Maritime (σ.σ. χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών), θα πρέπει να έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την προώθηση φιλόδοξων και εφικτών λύσεων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)» δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα συμμερίζεται τους στόχους της πρότασης Κανονισμού FuelEU Maritime, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα πρέπει να είναι λειτουργικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των τομέων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας και να περιέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός του τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ιδιαίτερα τον καταλυτικό ρόλο των παραγωγών και προμηθευτών ναυτιλιακών καυσίμων στη διαδικασία απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και στην αποτελεσματική εφαρμογή του υπόψη Κανονισμού, καθώς και στον βαθμό της ευθύνης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτού από πλευράς του εμπορικού διαχειριστή του πλοίου (ναυλωτή), στη βάση της θεμελιώδους αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης της περίπτωσης που δεν είναι δυνατή η προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων εκτός της ΕΕ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας κάλεσε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσουν έμπρακτα τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ακτοπλοΐας στην εδαφική και κοινωνική της νησιωτικής μας χώρας, εξετάζοντας μία πιο ευέλικτη και ρεαλιστική προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55», μέχρι να καταστεί εφικτή η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που παρέχει ποιοτικές, ζωτικής σημασίας υπηρεσίες, στα νησιά μας.

Σημειώνεται ότι η πρόταση Κανονισμού «για τη χρήση ανανεώσιμων και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καυσίμων από τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (FuelEU Maritime)» εντάσσεται στο πλέγμα της νομοθετικής δέσμης «Fit for 55».

Οι επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω νομοθετική δέσμη αποβλέπουν στην επίτευξη του ευρωπαϊκού κλιματικού στόχου, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, επιχειρώντας να λειτουργήσουν μερικώς ως καταλύτης και μερικώς ως μοχλός πίεσης προς τη σταδιακή απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα (με χρονικό ορίζοντα επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας το έτος 2050).

Με την υπόψη πρόταση Κανονισμού, η οποία, κατά τη σλοβενική Προεδρία (β’ εξάμηνο 2021), εξετάσθηκε από την Ομάδα Θαλασσίων Μεταφορών του Συμβουλίου της ΕΕ, επιδιώκεται η προώθηση της χρήσης καθαρότερων ναυτιλιακών καυσίμων από τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, που καταπλέουν ή αποπλέουν από ευρωπαϊκούς λιμένες.


Πηγή