Πέμπτη , 27 Φεβρουάριος 2020

Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2018-2019

Μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2018 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισδοχής στα παρακάτω 26 εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έναρξη σπουδών Σεπτέμβριος 2018)  με προσιτά δίδακτρα και υποτροφίες.

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Αστυνομικές Σπουδές (μόνο για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Cognitive Systems
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Enterprise Risk Management
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
 • Sustainable Energy Systems
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Δημόσιο και καινοτόμο σε τεχνολογίες και μεθοδολογία, το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι το επιθυμούν, να αποκτήσουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι ευπροσάρμοστη στις προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις κάθε φοιτητή και στηρίζεται:

 • στην εύχρηστη και σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης,
 • στο πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό,
 • στην άμεση και συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των φοιτητών από το ακαδημαϊκό προσωπικό

Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στην τελική εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων σπουδών, σε εξεταστικά κέντρα που οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

Εκτός από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ΑΠΚΥ προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης σύντομης διάρκειας, καθώς και σε προγράμματα διά βίου μάθησης.

Οι αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην η-διεύθυνση: applications.ouc.ac.cy.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 ή/και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

localStorage.clear();


Πηγή