Πέμπτη , 28 Σεπτέμβριος 2023

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το νέο μισθολόγιο των καθηγητών ΑΕΙ

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις σχετικές διατάξεις, με τις οποίες καθορίστηκε νέο μισθολόγιο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των ΑEI.

Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 1911-1912/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στην απορρέουσα από το άρθρο 16 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης, καθώς και στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

ΣτΕ: Ο νομοθέτης επεδίωξε τον αριθμητικό περιορισμό των ειδικών μισθολογίων

Αναλυτικότερα, από την Ολομέλεια του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο νομοθέτης με το νόμο 4472/2017 επεδίωξε τον αριθμητικό περιορισμό των ειδικών μισθολογίων, όχι καταργώντας κάποια από αυτά, αλλά συνενώνοντας τα υφιστάμενα ειδικά μισθολόγια που, κατά την κρίση του, είχαν «ομοειδές αντικείμενο».

Η απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ

Όμως, προσθέτει το ΣτΕ, η συνένωση αυτή των μισθολογικών ρυθμίσεων που αφορούν τα μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ, με εκείνες που αφορούν άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ακαδημαϊκή ελευθερία, αυτοδιοίκητο ΑΕΙ), οι οποίες δικαιολογούν την εφαρμογή τής απορρέουσας από το άρθρο 16 του Συντάγματος αρχής της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών του ΔΕΠ των ΑΕΙ, συνεπάγεται παραβίαση της αρχής αυτής, κατέληξε το ΣτΕ.

Τέλος, η Ολομέλεια αφού στάθμισε το δημόσιο συμφέρον, έκρινε ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας του νόμου επέρχονται από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, δηλαδή δεν έχει η απόφαση αναδρομική ισχύ.


Πηγή