Δευτέρα , 4 Δεκέμβριος 2023

Συνεχίσθηκαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Συνεχίσθηκαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων από το ΣΑΓΕ και το ΑΣΣ.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) έκρινε :

Διατηρητέους:

-4 ταξιάρχους του κοινού νομικού Σώματος

– Εναν ταξίαρχο του κοινού σώματος των Οικονομικών Επιθεωρητών και

Προακτέο κατ’ εκλογή

-1 αρχιπλοίαρχο Οικονομικό

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) έκρινε:

Διατηρητέους

-27 υποστρατήγους Όπλων,

– 5 υποστρατήγους Σωμάτων,

– 100 ταξιάρχους Όπλων ,

– 1 ταξίαρχο Όπλων διατηρητέο εκτός οργανικών θέσεων, και

-26 ταξιάρχους Σωμάτων,

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

– 9 υποστρατήγους Όπλων ,

– 2 υποστρατήγους Σωμάτων,

– 8 ταξιάρχους Όπλων

– 2 ταξιάρχους Σωμάτων,

– 32 συνταγματάρχες Όπλων και

– 3 συνταγματάρχες Όπλων εκτός οργανικών θέσεων,

– 1 συνταγματάρχη Όπλων ελαφράς υπηρεσίας

– 8 συνταγματάρχες Σωμάτων και

– 2 συνταγματάρχες Σωμάτων ελαφράς υπηρεσίας.

localStorage.clear();


Πηγή