Σάββατο , 6 Αύγουστος 2022

Τα ποσά των αποζημιώσεων σε παραγωγούς που επλήγησαν από κακοκαιρία το 2017

Το ύψος των αποζημιώσεων που θα λάβουν οι παραγωγοί ροδακίνων και νεκταρινιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας και Λάρισας, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις τη χρονική περίοδο 14-17 Ιουλίου 2017, ανακοινώθηκαν σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στην απόφαση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης οι χορηγήσεις ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (κανόνας de minimis), ανέρχονται για το επιτραπέζιο ροδάκινο στα 115 ευρώ ανά στρέμμα, σε 65 ευρώ ανά στρέμμα στα βιομηχανικά ροδάκινα ενώ για τα νεκταρίνια η ενίσχυση ορίζεται σε 120 ευρώ ανά στρέμμα.

Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση «δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2017 και διατηρούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια (ha) ροδάκινων (επιτραπέζιων ή/ και βιομηχανικών) ή/και νεκταρινιών».

localStorage.clear();


Πηγή