Κυριακή , 19 Μάιος 2024

Τροπολογία υπουργείου Εσωτερικών: Ποιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρατείνονται

Παράταση των συμβάσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις».

«Δουλειές Ξανά»: Με τις ψήφους της ΝΔ «πέρασε» από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Πώς θα εκδίδονται οι συντάξεις fast track και οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» -Τι προβλέπει η τροπολογία Χατζηδάκη

Προβλέπεται,
ειδικότερα, η δυνατότητα επέκτασης κατά
12 μήνες των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού
που προσελήφθη για αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με τις
πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού σε
φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια.

Σε άλλο άρθρο
παρέχεται η δυνατότητα παράτασης έως
τις 31 Μαΐου 2022 στις συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 470
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, που
προσλήφθηκαν για κάλυψη εποχικών αναγκών
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Στη ρύθμιση σημειώνεται ότι η παράταση
των εν λόγω συμβάσεων δεν μεταβάλλει
τον χαρακτήρα της εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι
στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται
στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24
μηνών.

Εξάλλου, στην
ίδια τροπολογία επεκτείνεται και στο
προσωπικό των προγραμμάτων «Κοινωνική
Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»
η ρύθμιση περί κατάταξης ή μεταφοράς
των εργαζομένων του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες
των οικείων ΟΤΑ.


Πηγή