Πέμπτη , 5 Μάιος 2022

Τροχιά ανάπτυξης και εταιρική αναδιοργάνωση για την ISOPLUS


Με ανάπτυξη 18% στον κύκλο εργασιών, σημαντική βελτίωση των μεριδίων αγοράς στα τρία εμπορικά σήματα Solgar, myelements και Mustela, και ανάλογη βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας αποχαιρέτησε η ISOPLUS το 2020.  Παρά τις δυσκολίες στην αγορά λόγω της πανδημίας, στόχος της ISOPLUS είναι να συνεχίσει να επενδύει, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στον κλάδο. Κατανοώντας […]

Πηγή