Τρίτη , 23 Απρίλιος 2024

Υπουργείο Παιδείας: Η κατανομή των κονδυλίων στα δημόσια πανεπιστήμια για το 2024

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα δημόσια πανεπιστήμια την περίοδο 2023-24 δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα δημόσια ΑΕΙ περιέχουν τόσο έκτακτη χρηματοδότηση για το 2023 ύψους 16.100.000 ευρώ όσο και την κατανομή των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024,

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η κατανομή των κονδυλίων για τα δημόσια πανεπιστήμια έχει ως εξής:

Έκτακτη χρηματοδότηση για το 2023

16.100.000 ευρώ, αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κονδύλι του 2022, που (αφαιρουμένου του ενεργειακού σκέλους) ανερχόταν στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι η έκτακτη χρηματοδότηση για το 2023 αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο του ταμειακού αποθέματος του ΥΠΑΙΘΑ.

Τακτικός προϋπολογισμός για 2024

Αύξηση κατά 11 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, από 116 εκατομμύρια το 2023 σε 127 εκατομμύρια ευρώ για το 2024. Προβλέπεται, επιπλέον, ένα εκατομμύριο ευρώ για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Έργο «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Τα 132 εκατομμύρια ευρώ του έργου θα κατανεμηθούν σε όλα τα πανεπιστήμια με κριτήρια που θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν «δεύτερο προϋπολογισμό», που θα μπορεί να κατευθυνθεί κυρίως σε ερευνητικό εξοπλισμό, αλλά και σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα δράσεων και έργων.

Επιπλέον χρηματοδότηση για τη διεθνοποίηση

Θα δοθούν επιπλέον 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης. Το κονδύλι αυτό θα συνοδεύεται και από πρόσθετες θεσμικές δυνατότητες, ώστε τα πανεπιστήμια να είναι σε θέση να συμφωνήσουν με ξένα ιδρύματα σε ένα σχέδιο για πλήρες validation agreement, κάτι που σήμερα δεν είναι νομικά εφικτό. Μάλιστα, θα υπάρχει η δυνατότητα εμπροσθοβαρούς εκταμίευσης των σχετικών κονδυλίων, για την άμεση καταβολή τους. Αν, δε, προκύψουν επιπλέον χρηματοδοτικές ανάγκες, αυτές θα καλυφθούν από άλλους πόρους του ΥΠΑΙΘΑ.

Πρόγραμμα «Εμπιστοσύνη στα αστέρια»

Έχει εκδοθεί η προδημοσίευση του έργου, που ανέρχεται σε 93 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για νέους ερευνητές και συμπράξεις ερευνητών από διαφορετικά ΑΕΙ.

Πρόγραμμα «Συμπράξεις ερευνητικής αριστείας»

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν 90.700.000 ευρώ για 70 συνεργατικές δράσεις.

«Ερευνώ – Καινοτομώ»

Για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας θα κατευθυνθούν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 182 εκατομμύρια ευρώ + επιπλέον 60 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΛΙΔΕΚ (ακόμα υπό διαπραγμάτευση).

Νέο ερευνητικό πρόγραμμα

Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για ένα επιπλέον ερευνητικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.


Πηγή