Δευτέρα , 27 Μάρτιος 2023

Υπουργείο Πολιτισμού: Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τον εκσυγχρονισμό της μουσειακής πολιτικής και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ιδρύονται πέντε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και συγκεκριμένα δύο με έδρα την Αθήνα, φέροντα τις επωνυμίες «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» και «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο», αντίστοιχα, δύο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, φέροντα τις επωνυμίες «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης» και «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», αντίστοιχα, και ένα εδρεύον στην Κρήτη με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου».

ΥΠΠΟ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2023» -Η θεματική, οι προϋποθέσεις

Δηλώσεις «Πόθεν έσχες»: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης -Το νέο, απλοποιημένο πλαίσιο

Τα εν λόγω ν.π.δ.δ. αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών της γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της γενικής γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), οι οποίες, σήμερα, λειτουργούν ως διοικητικές δομές του ΥΠΠΟΑ.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από τον αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αρχίσει την Παρασκευή.


Πηγή