Σάββατο , 21 Μάιος 2022

2022: Ευρωπαϊκό Ετος Νεολαίας – Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει έμπρακτα | ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την απόφαση για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με επίκεντρο τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη το 2022.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των θετικών προοπτικών για τους νέους της Ευρώπης που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Ο ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου στους νέους σημαίνει ότι θα καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι ευρωβουλευτές στήριξαν την απόφαση με 604 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 68 αποχές.

Στόχος οι νέοι στο προσκήνιο

Το Έτος Νεολαίας θα έχει ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε κομβικές διαδικασίες διαβούλευσης (όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης) και σε άλλες δημόσιες πολιτικές σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Χάρη στις πιέσεις που άσκησαν οι ευρωβουλευτές, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Με πολλές δραστηριότητες το Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα περιλαμβάνει συνέδρια, πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο πράσινη και ψηφιακή ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και μελέτες και έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στην ΕΕ.

Βελτίωση του προϋπολογισμού

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν συμπληρωματικό ποσό ύψους 8 εκ. ευρώ για τα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε σύγκριση με το ποσό που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως στις συνομιλίες με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2022 που ενέκρινε το Ευρωκοινοβύλιο, ώστε να στηριχθούν οι δραστηριότητες του έτους. Το 2022 θα βρεθεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων από άλλα σχετικά προγράμματα και μέσα της ΕΕ.

Οι θεσμοί στηρίζουν το 2022 αφιερωμένο στη νεολαία

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν την επιλογή να διατεθούν κονδύλια της ΕΕ μετά το 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κληρονομιά του Έτους Νεολαίας.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αφιερώσει το 2022 στους νέους στην ομιλία της του 2021 για την κατάσταση της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Πηγή