Σάββατο , 18 Σεπτέμβριος 2021
Πρόγραμμα υποτροφιών και εργασίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόγραμμα υποτροφιών και εργασίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 2027/Β/25-7-2014), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη εκατό θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς.

Ο φοιτητής, παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω, που θα εγγραφούν στο πρώτο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης της Ελλάδας, διάρκειας από 18 έως 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος το ΙΚΥ προχωρεί την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις του επιστημονικού τομέα «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες».

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395 και 346 και στα γραφεία του ΙΚΥ.

Πηγή: newsbeast.gr